Siyasi İdeolojiler - Andrew Heywood
44 TL

İdeolojinin kelime anlamı ve tarihsel evrimi, liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm, anarşizm, milliyetçilik, faşizm, feminizm, ekolojizm, dini köktencilik, çok kültürcülük ve ideoloji kavramının küresel-çağdaş boyutu konusunda açıklamalar bulunmaktadır. 

"Bireyler, her zaman bir devletin diğerleri aleyhine topraklarını genişletmek, yapma veya ulusal ihtişam Arayışı nedeniyle patlak veren savaşlarda çarpışmaya, öldürmeye ve ölmeye mecbur bırakılmaktadırlar."