İnsanın Anlam Arayışı - Victor Frankl
38 TL

Logo Terapi, yaşamın her koşulda hatta en kötü koşullar altında bile potansiyel olarak var olduğunu varsayar. Victor Frankl ise Logo Terapi kuramını sistematik hale getirir ve hastalarının üzerinde olumlu sonuçlar alır. Bunun en önemli nedenlerinden bu kuramın kaynağının Victor Frankl’ın yaşamının kaynağıyla ilinti olması. 

“İnsanın temel uğraşı haz almak ya da acıdan kaçınmak değil, yaşamında bir anlam bulmaktır.”