Hayvan Çiftliği
22 TL

Hicvin en sıra dışı hali Hayvan Çiftliği. Ne Çarlık Devrimi’ni ne sosyalizmi ne de Stalin dönemini bu haliyle okumamış olabilir okur. Yüz yıllar boyu değerinden hiçbir şey kaybetmeden bugüne ulaşmaya devam eden eserlerin de başında gelmektedir.

“Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar öbürlerinden daha eşittir.”