Atomun İçindeki Evren - Dalai Lama
13 TL

Evrenle ilgili tüm soruları ve bunların alçakgönüllü, bilgece verilmiş cevaplarının doyurucu etkisinin fazlasıyla alınacağı bir kitap Atomun İçindeki Evren.

“Evrenin gerçeğine giden en doğru yol hangisidir? Son birkaç yüzyıldır ivme kazanıp hayatamıza yön vermekte olan bilim mi? Yoksa tüm soruların cevaplarını kendi içimizde aradığımız sessiz tinsellik mi?”