Etin Cinsel Politası – Carol Adams
42 TL

Modern çağda dahi olsa devam etmekte olan, ataerkil ve feodal toplumlarda kadına yönelik baskı üzerine yazılmış en sıra dışı kitaplardan biri Etin Cinsel Politikası. Kadın ve erkek kavramlarından ziyade dişi hayvanlar gözünden irdelemiş bir kitap. Dişiliğin önce hayvanlar üzerinden sömürülmeye başlandığını verdiği çarpıcı örneklerle sunuyor okuruna.

“İnsan egemenliğinin ahlakı, yalnızca hayvanları insanın ilgi alanının dışında bırakmadı; aynı zamanda hayvan mevkisinde olduğu kabul edilen insanlara kötü muamele edilmesini de meşrulaştırdı.”