Cinselliğin Şafağı – Cristopher Ryan
56 TL

Cinsellik geçmiş çağlardan bugün de dahil olmak üzere insanlık tarihi için  konuşulması en müşkül konulardan biri. Cristopher Ryan, Cinselliğin Şafağı’ında bu güç konuyu ele alırken tıbbi verilerle; ilişkiler toplumsal dayatmaların ilişkiler üzerindeki etkileri, kadın ve erkek olarak birbirimizden ne denli farklı olduğumuz ve ne denli benzediğimizi; arzularımız, hazlarımız, tutkularımız ve açığa çıkarma şekillerimizi değerlendirerek yine doğruluğu kanıtlanmış aynı tıbbi veriler üzerinden açıklıyor.

"Tüm hakim gruplar gibi, erkekler de baskı altında tuttuklarının doğasını statükoyu koruyacak şekilde resmederler. Binlerce yıldır erkekler de kadınları olabilecekleri gibi değil, olmalarını istedikleri gibi gördüler."