Eşitsizliğin Bedeli
52 TL

Gelir eşitsizliği konusunda alanında önemli eserlerden biri de Joseph E. Stiglitz’in Eşitsizliğin Bedeli kitabıdır. Bir ülkedeki toplumlar arasında gelirin eşit dağılmama nedenlerini incelemiş, doğuracağı sonuçları etkileyici bir dille anlatmıştır.

“Öyle bir ekonomik ve sosyal sistem yarattık, öyle bir siyaset güttük ki cari eşitsizlikler yalnızca devam etmekle kalmayacak, fark git gide açılacaktır. Ekonominin finansallaşması, yani finans sektörünün milli gelirdeki payının artması da zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmaktadır… Eşitsizlik kendiliğinden ortaya çıkmaz; yaratılır. Eşitsizliğin kökenini anlayabilirsek azaltmanın yollarına da eğilebiliriz”