Siyasi Düzenin Kökenleri - Francis Fukuyama
72 TL

Siyaseti oldukça eski bir tarihten atalarımızdan ele alıp inceliyor F.Fukuyama. Modern devletlerin büyüme aşaması, devletler içi hukuk sistemleri, bu sistemlerin kavranmasının başlangıç noktaları ve siyasi hesap sorgulamaları kitabın en önemli konu başlıkları. Kitabının genelinde ise güçlü devletlerin nasıl var olacağına nasıl mümkün olacağını; sağlam bir hukuk sistemine ve kurumlarının hesap verebilir olmasına bağlıyor.

"İnsan doğası ayrıca üç münakaşa sebebi sunar: rekabet, çekingenlik(korku) ve zafer. " birincisi insanları kazanç için, ikincisi güvenlik için, üçüncüsü ise şöhret için mücadele etmeye iter." dolayısıyla tabiat halinin en belirleyici özelliği " herkesin herkesle savaşıdır."