Paranın Yükselişi - Niall Ferguson
36 TL

Nail Ferguson, kitabının başlarında; paranın var oluşu, nasıl ortaya çıktığı ve sömürgeleştirme konularını ele alıp inceliyor. Kitabın ikinci aşamasında paranın modern çağdaki önemi ve paranın yarattıklarını; krediler ve bankalar ile açıklamaya çalışıyor. Dünya ekonomisindeki sistemi ve paranın tarihini öğrenmek için edinilecek kitapların başında geliyor Paranın Yükselişi.

"Para karşınızdaki onun için ne vermeyi kabul ediyorsa, o kadar değerlidir. Bolluğu bir toplumu daha zengin hale getirmez ama parayı basma yetkisini tekelinde bulunduran yönetimi zenginleştirebilir. Diğer değişkenler sabit kalmak üzere paranın artması sadece fiyatları arttırır."