Aradığın Her Şey - Brad stone
41,67 TL

Büyük bir başarılı hikayesi denilebilir Brad Stone ve kurucusu olduğu Amazon şirketi için. Kitapta Brad Stone’a ait merak edilen tüm ayrıntılara yer verilmiş. Başarının zeka, yetenek, çalışma ve kendine hedefler koymanın bir ürünü olduğunu herkesin anlayabileceği bir dille anlatmış Brad Stone. İş alanındaki potansiyel ve gelişim için rehber olabilecek bir eser.

" İletişim, fonksiyon bozukluğunun bir işaretidir. insanların bir arada ve yakın bir şekilde, organik bir yapıda çalışmadıkları anlamına gelir. Biz, ekiplerin birbiriyle daha az ilişkide olacakları bir yol bulmaya çalışmalıyız. Daha fazla değil."