Hayvanlardan Tanrılara
55 TL

Çağının büyük düşünürlerinden Y.Noah Harari, var oluşu, varlığı sürdürmede

etkili tüm ögeleri ve hüküm sürme sürecini derinlemesine bir incelemeyle gözler önüne seriyor. İnsan türünün geçirmiş olduğu bu evrimsel süreç, alabileceği yol için yaptığı araştırmalarına kendi yorumu ve tahminlerini de eklemiş olması kitabı aynı zamanda tartışmaların da odak noktası yapmıştır.

“İnsanların evrimleşmiş özellikleri nedir? Elbette öncelikle "hayat"tır. Peki ya "özgürlük"? Biyolojide özgürlük yoktur. Tıpkı eşitlik, haklar ve sınırlı sorumlu şirketler gibi özgürlük de insanların icat ettiği ve ancak hayal güçlerinde yaşattığı bir kavramdır. Biyolojik bakış açısıyla bakıldığında, insanların demokrasilerde özgür, diktatörlüklerde özgürlüklerinden mahrum yaşadıklarını söylemenin hiçbir anlamı yoktur.”