Şamanizm - Mircea Eliade
115 TL

Şamanizm’i konu edinen en tarafsız kitaplardan, bunda en büyük pay ise Mircea Eliade’in objektif bakış açısı. Tinsel konuların birbirine karıştırılması sorunsalına Mircea Eliade kapsamlı açıklamaları son verip net ve doğru bilgiye ulaşmamızı sağlıyor.

"İnsanlara karşı günah işlemedim....

Tanrı'ya hakaret etmedim.

Bir yoksulu yoksullaştırmadım....

Öldürmedim....

Kimseye acı vermedim....

Tapınaklardaki besin gelirlerini azaltmadım vb.

Ben temizim. Ben temizim. Ben temizim. Ben temizim."