Betty Blue - Philippe Djian
40 TL

Dünyanın kendi mücadelesine kendi bireysel mücadeleleriyle kafa tutmasına rağmen sade diliyle hikayesine hayran bıraktıran bir eser Betty Blue.

“Hayatta bir takım hedefler saptamak, kendini zincire vurmaktır. Mutluluğun var olmadığını, cennetin var olmadığını, kazanılacak ya da kaybedilecek hiçbir şey olmadığını ve hiçbir şeyin özünün değiştirilemeyeceğini anlamak gerekir. Ve bundan sonra insana sadece ümitsizliğin kaldığına inanmak bir kere daha yanılmaktır. Çünkü ümitsizlik de bir yanılsamadır.”