Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok - Erich Maria Remarqu
15 TL

Savaş sonrası insana dair tüm gerçekliğin; savaşın dehşetini, beraberinde getirdiği yıkımı, insanın çevresine yabancılaşmasını etkileyici bir dille sunar kitabında E.M.Remarou.

“Bu kitap ne bir şikayet ne de bir itiraftır. Sadece savaşla yok edilmiş bir nesilden söz etmek istemektedir. O insanlar bombalardan ve mermilerden kurtulmuş olsalar da!”