Dönüşüm- Franz Kafka
7,5 TL

Toplumun hoşgörüsüzlüğünü, tahammülsüzlüğünü soyut düşünce yapısıyla anlatan başarılı metaforik bir çalışma Dönüşüm.  

“İnsanı büyüklüğe götürecek yol, ancak onun küçüklüğünden geçer.”